• angleški,english
  • nemški,german,deutsch
  • Tovarniška cesta 1, 3210 Slovenske Konjice
  • 03 757 35 00
  • info@elektro-unimont.si

Reference

Dovolite, da vam predstavimo delček projektov pri katerih smo sodelovali:

#Trgovinski objekti:
1 Prodajno servisni objekt RSL Levec
2 Avtomobilski salon Hace Tepanje
3 Samopostrežna trgovina Center Celje
4 Distribucijsko skladišce - Pivovarna Laško v Laškem
5 Distribucijsko skladišce - Pivovarna Laško v Krškem
6 Trgovina ONA-ON Maribor
7 PTC center Slovenske Konjice
8 Poslovni objekt Tepanje
9 Kovinotehna - MAK center Maribor
10 Kovinotehna - Razstavni paviljon Celje
11 Kovinotehna - Poslovni prostori Ljubljana
12 Kovinotehna Izola - prodajni prostori JATA
13 Kovinotehna prodajni center Kijev - Ukrajina
14 Kovinotehna prodajni center Murska Sobota
15 Razstavno prodajni center Gorenje Novo mesto
16 Bencinski servis OMV-Selo Velenje
17 Bencinski servis OMV-Brežice
18 Bencinski servis OMV-Slovenske Konjice
19 Bencinski servis OMV-Lopata - stikalni bloki
20 Samopostrežna trgovina Center Celje
21 Dravinjski dom v Ljubljani - Trzin
22 Market Dravinjski dom Slovenske Konjice
23 Prodajni center ERA Slovenske Konjice
24 KALIJA center Celje
25 Poslovno skaldiščni objekt SAMSON Celje
26 Bencinski servis PETROL - Šentrupert
27 Skladišce lahkega kurilnega olja Minimarketing Stranice
28 Bencinski servis OPLAST - Tepanje
#Stanovanjski objekti:
1 140 Stanovanjski blok Slovenske Konjice
2 Blokovno naselje Nova Dobrava Zreče
3 Stanovanjski blok B1, B2 in B3, Vitanje
4 Stanovanjski stolpič S1, S2 in S3, Slovenske Konjice
5 Poslovno-stanovanjski objekt Laško
6 PSO MAK Makovec Zreče
7 PSO Smogavc Zreče
8 PSO Prebold
9 PSO Velenje
10 Vila blok stanovanjski blok I in II Slovenske Konjice
11 Večstanovanjska hiša Zreče
#Poslovno - turistični objekti:
1 Poslovna stavba Konus
2 Poslovna stavba Unior
3 Poslovna stavba Comet
4 Razvojni inštitut Konus
5 RTC Rogla vsi objekti
6 Hotel Dobrava Zreče
7 Hotel Dravinja Slov. Konjice
8 Hotel Savinja Laško
9 Dom TO Slovenske Konjice
10 Banka Celje ekspozitura Slovenske Konjice
11 Tržnica Šentjur
12 Banka Celje agencija Prešernova Celje
13 Banka Celje agencija Šempeter
14 Banka Celje agencija Vojnik
15 Agencija za plačilni promet Slovenske Konjice
16 Obnovitev objekta TELEKOM Celje na Lavi
17 Kovinotehna - Poslovni prostori Ljubljana
18 Naselje apartma hiš - Unior Zreče
19 Tržnica Zreče
20 Hotel 2000 - Dobrava Zreče
21 Banka Celje agencija Radeče
22 Banka Celje agencija Šentjur
23 Obnova energetskega razvoda upravne zgradbe Banke Celje
24 Hotel Pod Roglo
25 Banka Celje, obnova razsvetljave na Vodnikovi 2, Celje
#Zdravstveni objekti in zdravilišča:
1 Zdravstveni dom Slov. Konjice
2 Zdravstveni dom Zreče
3 Lambrehtinov dom Slovenske Konjice - vse faze
4 Terme Zreče - zdravilišče
5 Dializni center Zreče
6 Zdravilišče Atomske toplice - oprema
7 Dializni center Ljubljana
8 Dializni center DIAM Krško
9 Obnova lekarne Rogaška Slatina
10 Dializni center Naklo
11 Lekarna Slovenske Konjice
#Skladiščni objekti:
1 Visokoregalno skladišce Unior
2 Visokoregalno skladišce Kovinotehna
3 Visokoregalno skladišce Konus
4 Skladišce Pinus Rače
5 Skladišče gotovih izdelkov Comet
#Industrijski objekti:
1 UNIOR Zreče
2 Nova industrijska cona (vsi objekti z energetiko)
3 Proizvodna hala - Reno
4 Proizvodna hala - VW
5 Obdelovalnica
6 Homokinetika
7 Strojegradnja
8 Obnovitev obrata Vitanje
9 Poslovni prostori UNIOR - Atras
10 Proizvodna hala SINTER Unior d.d. Zreče
11 COMET Zreče
12 Proizvodne hale Zreče
13 Proizvodne hale Loče
14 Proizvodnja hala COMET d.d. Oplotnica
15 VESNA Maribor
16 Mešalnica paste
17 PIVOVARNA Laško
18 Razširitev polnilnice in skladišča
19 Strojnica kompresorskih naprav
20 Obnova razsvetljave in tehnoloških inštalacij v sladarni
21 Obnova poslovnih prostorov Kovinarju Laško, za potrebe Pivovarne Laško
22 GORENJE Velenje
23 Nova galvana GORENJE d.d. Velenje
24 Tehnološka linija PUR 3
25 Tehnološka linija PUR 4
26 Skladišce gotovih izdelkov
27 Vhodna avla v upravni zgradbi
28 Konferenčna dvorana v upravni zgradbi
#Šolski objekti:
1 Osnovna šola Loče
2 Osnovna šola v parku Slovenske Konjice
3 Osnovna šola ob Dravinji Slovenske Konjice
4 Osnovna šola Vitanje
5 Osnovna šola Zreče
6 Srednja kovinarska šola Zreče
7 Osnovna šola Trnava
8 Gimnazija Ljutomer
9 Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice
10 Objekt obšolskih dejavnosti z osnovno šolo in gasilskim domom na Gorenju nad Zrečami
11 Telovadnica ob Osnovni šoli Oplotnica
#Ostali objekti:
1 Športna dvorana, Slovenske Konjice
2 Športna dvorana Tri lilije Laško
3 Športna dvorana s prizidkom OŠ Zreče
4 Učni center TO Celje
5 Učni center TO Postojna
6 Obnova pošte v Celju
7 Deponija energetskega premoga Lakonca Trbovlje
8 Proizvodna hala in poslovni prostori Oplast Tepanje
9 Mizarska delavnica Sadek
10 Poslovno-stanovanjski objekt Glazija Celje
11 Dom Karitas Slovenske Konjice
12 Cestninska postaja Vransko – Prekopske šume
13 Klavnica in predelava MESARIJA STRAŠEK,
Slovenske Konjice (projekt in izvedba)
14 Cestninska postaja Tepanje
15 Cestinska postaja Slovenske Konjice
16 Osnovna šola Slovenske Konjice
17 Telekom Celje-Lava-faza II
18 Vhodna avla in konferečcna dvorana v upravni zgradbi Gorenje
19 Garažna hiša v Celju
20 Proizvodna hala OPLAST Tepanje
21 Tiskarna Kregar Celje
22 Avtosalon Pirnat Zreče
23 Poslovni objekt TAMPO Tepanje
#Objekti v katerih je vgrajena krmilna oprema:
1 Vodovodno črpališče Žiče
2 Toplotno ogrevalni sistemi – daljinskovodeni
3 Tehnološke linije v Uniorj-u
4 Tehnološke linije v Konus-u
5 Krmiljenje in nadzor umetnega zasneževanja RTC Rogla
6 Raztežilnik Konjsko - Komunala Celje
7 Kotlovnica Srednja kmetijska šola Maribor
#Zunanje in javne razsvetljave:
1 Zunanja razsvetljava tovarniškega kompleksa UNIOR
2 Zunanja razsvetljava tovarniškega kompleksa KONUS
3 Zunanja razsvetljava parkirišča GORENJE Velenje
4 Zunanja razsvetljava cestninske postaje Vransko
5 Zunanja razsvetljava cstninske postaje Tepanje
6 Zunanja razsvetljava cstninske postaje Slovenske Konjice
7 Mestna javna razsvetljava v Zrečah
8 Mestna javna razsvetljava v Slovenskih Konjicah
9 Krajevna javna razsvetljava naselja Zlakova nad Zrečami

V upanju, da smo v grobem uspeli prikazati osnovne značilnosti naše družbe, vas lepo pozdravljamo z našo veliko željo, da si pridobimo vaše zaupanje!